Filtr hledání

Ochrana osobních údajů při vedení personální a mzdové agendyZámekGarance

Získání orientace v uplatnění pravidel vyplývajících z obecného nařízení o zpracování osobních údajů (GDPR) při vedení personální a mzdové agendy a řízení lidských zdrojů. Každý zaměstnavatel je správcem osobních údajů, zpracování osobních údajů je nedílnou součástí personální a mzdové agendy.…

Nový zákon o účetnictvíZámekGarance

Připravte se včas na zbrusu nový zákon o účetnictví. Jeho účinnost je navržena již od 1. ledna 2025! Nenechte se jím zaskočit! Přidejte se k nám na exkluzivním webináři, kde probereme vše od A do Z o chystaném zákonu, který má přinést revoluci v českém účetnictví. Dozvíte se, jaké novinky vás…

Režim přenesení daňové povinnostiZámekGarance

Obsahem online semináře je komplexní rozbor situací, kdy je nutné ve vztahu mezi tuzemskými plátci uplatnit režim přenesení daňové povinnosti (RPDP), včetně podmínek pro jeho aplikaci.

Zastřený výkon závislé práce (tzv. švarcsystém)ZámekGarance

Webinář se bude zabývat riziky spojenými se spoluprací s osobami samostatně výdělečně činnými, která vykazuje výkonu závislé práce. V našich podmínkách je toto jednání označováno jako švarcsystém. Kontrolní orgány používají pojem nelegální práce, za jejíž výkon hrozí vysoké pokuty. Definice…

Technické zhodnocení versus opravyZámekGarance

Obsahem online semináře je vymezení technického zhodnocení a oprav z pohledu účetnictví a daní. Zároveň bude nastíněno, jak postupovat v případě posouzení, zda provedené práce jsou technickým zhodnocením věci nebo jen její…

ELDP za rok 2023ZámekGarance

Jak vyplňovat a zapisovat záznamy a předkládat a odesílat ELDP? Dozvíte se na konkrétních příkladech.

Odčitatelné položky a slevy na dani fyzických osobZámekGarance

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob pomocí odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění.

Přiznání fyzických osob a podávání přehledůZámekGarance

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor toho, za jakých podmínek, dokdy a jak podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2024 a také související přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Součástí výkladu bude i upozornění na změny ve formulářích a také na povinnosti, které…

Změny u sociálního a zdravotního pojištěníZámekGarance

Obsahem webináře by měly být odpovědi na otázky, co se změnilo ve výpočtu a odvodech sociálního a zdravotního pojištění v roce 2024. Seznámení s přehledem změn v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení a v pojištění osob samostatně výdělečně činných. Sazby pojistného a slevy na…

Změny ve mzdové účtárně v roce 2024ZámekGarance

Seznámíte se základními legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky.

Pracovněprávní aktuality pro rok 2024ZámekGarance

Seznámíte se se změnami v zákoníku práce a v dalších pracovněprávních předpisech účinných od 1. ledna 2024. V účinnost vstupuje část transpoziční novely zákoníku práce, připravuje se novela zákona o zaměstnanosti. Získáte přehled v prováděcích vyhláškách a nařízeních pro rok 2024. Dozvíte se, na co…

Daňové a účetní aktuality - leden 2024ZámekGarance

Další ze série webinářů k aktuálnímu dění v daních a účetnictví. osvobozené příjmy fyzických osob * osvobození z prodeje cenných papírů 2025 * zaměstnanecké benefity (stravování, spoření na stáří) * slevy na dani * DPP v roce 2024 * odečet darů 30 % * daňové odpisování * nový zákon o účetnictví 2025 * novela…

Poslední přiznání k DPH v kalendářním roceZámek

Poslední přiznání k DPH za kalendářní rok má svá specifika pro plátce DPH, kteří používají majetek pro účely, které je neopravňují k plnému nároku na odpočet daně.

Konsolidační balíček 2024ZámekGarance

Vládní konsolidační (ozdravný) balíček má za úkol v následujících letech snížit deficit státního rozpočtu. Novelizoval více 65 právních předpisů. My si společně projdeme vybrané změny, které by neměly uniknout nikomu z oboru daní a…

Příprava na účetní závěrku a uzavření účetního obdobíZámekGarance

Účastníci tohoto on-line semináře budou seznámeni se základními legislativními nařízeními a změnami v oblasti účetní problematiky spojené s koncem roku, sestavování ročních účetních výkazů uzavírání a otevírání účetních knih.

Paušální daňZámekGarance

Obsahem on-line semináře je komplexní rozhor podmínek, za kterých může podnikající fyzická osoba využívat zdanění pomocí paušální daně. Součástí výkladu budou modelové příklady, na kterých bude ukázáno, zda je pro danou situaci volba pro podnikatele výhodná či…

Aktuality v DPHZámekGarance

Dozvíte se, co je v oblasti daně z přidané hodnoty nového. Zmíníme i to, co se chystá pro rok 2024.

Novela ZP: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrZámekGarance

Seznámení se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinesla tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023. Účinnost většiny změn nastala k 1. říjnu 2023, dovolená u zaměstnanců pracujících na základě dohody bude spuštěna od 1. ledna…

Novela ZP: Pravidla výkonu práce na dálkuZámekGarance

Seznámení se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinese tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023. Účinnost většiny změn nastala k 1. říjnu 2023. Písemnou dohodu o práci na dálku je nutno uzavřít nejpozději do jednoho měsíce ode…

Novela ZP: Shrnutí obsahu novely a zásadních úkolů pro personalistyZámekGarance

Seznámení se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinesla tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Účinnost novely nastala k 1. říjnu 2023. Menší část změn bude spuštěna až k 1. lednu 2024. Seminář přinese přehled změn se zaměřením na úkoly, které z novely vyplývají pro personalisty a HR…

Jak jednat s lidmi, kteří nás zastrašujíZámekGarance

Zastrašování, vyhrožování či dokonce vydírání je jednou z forem manipulace, snažící se nás pod určitou hrozbou k něčemu přimět, nebo naopak od něčeho odradit. Setkat se s ním můžeme poměrně často, v pracovním i osobním životě. Jak s osobami, snažícími se nás zastrašit, účinně…

Novela ZP: Rodičovská dovolená , slaďování rodinného a pracovního životaZámekGarance

Seznámení se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinese tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Novela je projednávána v Poslanecké sněmovně, účinnost změn lze očekávat na podzim tohoto roku. Seminář bude zaměřen na nová pravidla slaďování rodinného a pracovního života, včetně postupu…

Novela ZP: Digitalizace a elektronizace personální agendyZámekGarance

Webinář Vás seznámí se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinese tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Novela je projednávána v Poslanecké sněmovně, účinnost změn lze očekávat na podzim tohoto roku. Seminář bude zaměřen na novinky v oblasti elektronického právního jednání (uzavírání…

DPH versus nemovité věciZámek

Obsahem webináře je ucelený pohled na problematiku DPH ve vztahu k nemovitým věcem, ať už se jedná o nájemní vztah, jejich dodání (prodej) anebo o jejich opravy, údržbu nebo technické zhodnocení.

Cestovní náhrady pod drobnohledem IVZámek

Čtvrtý a poslední ze série webinářů k cestovním náhradám probere specifické případy cestovních náhrad.

Svěřenský fond v daních a účetnictvíZámekGarance

Obsahem on-line semináře je připomenutí možností, které z pohledu daní přináší vnos majetku do svěřenského fondu. Rozebrány budou nejenom daňové, ale i účetní souvislosti.

Zákon o ochraně oznamovatelů, povinnosti pro zaměstnavateleZámekGarance

Seznámení s důsledky nové úpravy ochrany oznamovatelů (whistleblowerů) pro zaměstnavatele. Na všechny zaměstnavatele dopadnou obecná pravidla zákazu odvetných opatření. Jestliže zaměstnavatel bude patřit mezi povinný subjekt, bude muset zřídit a provozovat vnitřní oznamovací…

Transformace účetního VH na daňovýZámek

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor postupu transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ v návaznosti na úpravu § 23 zákona o daních z příjmů.

Způsob uplatnění výdajů (nákladů) fyzickou osobouZámek

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor způsobů uplatňování výdajů fyzickou osobou, zejména u příjmů ze samostatné činnosti a nájmu, a to vč. pohledu správce daně.

Průměrný výdělek v příkladechZámek

Dozvíte se všechny potřebné informace o průměrném výdělku, jeho formách a použití, o jeho úpravě v zákoníku práce a souvisejících předpisech. Pomocí příkladů z praxe se naučíte vypočítat či zkontrolovat svůj software při výpočtu náhrad mzdy pomocí průměrného výdělku, tj. například výpočet náhrady za…

Společné podnikání manželůZámek

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností zdaňování příjmů ze společného jmění manželů a možností společného podnikání manželů z pohledu daní, zejména daně z příjmů.

Paušální výdaj na dopravuZámekGarance

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor aplikace paušálního výdaje na dopravu včetně souvisejících možností legální optimalizace daňového výsledku.

Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a správné postupyZámek

Desatero základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění aneb kde se dělají chyby.

To podstatné z prezentačních dovednostíZámekGarance

V rámci semináře představíme několik základních pravidel, jejich dodržení vám již z velké části může zajistit úspěch celé prezentace. Podíváme se také na to, z jaké strany k prezentování sami účastníci přistupují a kde je tedy ten správný prostor pro jejich další…

Odčitatelné položky a slevy na dani fyzických osobZámek

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob pomocí odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění.

Daně z příjmů - novinky pro rok 2023Zámek

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor novinek v daních z příjmů pro rok 2023 včetně některých změněných výkladů správce daně.

Přiznání fyzických osob a podávání přehledůZámek

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor toho, za jakých podmínek, dokdy a jak podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 a také související přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Součástí výkladu bude i upozornění na změny ve formulářích a také na povinnosti, které…

Jak snáze získat, co chceme: metoda Benjamina FranklinaZámekGarance

Chcete zvýšit svou šanci na to, že druhá strana přistoupí na váš požadavek? Anebo potřebujete dosáhnout toho, aby osoba, která vás zrovna nijak nemiluje, svůj názor na vás změnila a vyšla vám vstříc? Pak můžete použít již po staletí známou psychologickou metodu, jejíž působení moderní psychologie…

Zdravotní pojištění 2023Zámek

Komplexní pohled na změny ve zdravotním pojištění s přímými dopady do placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem.

Změny ve mzdové účtárně v roce 2023Zámek

Seznámíte se základními legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky.

Cestovní náhrady 2023Zámek

Seznámení s aktuálními sazbami náhrad cestovních výdajů pro rok 2023. Získání orientace v pravidlech vysílání zaměstnanců na pracovní a další cesty (zejména cesty mimo pravidelné pracoviště) ve vazbě na vznik práva na náhrady cestovních výdajů. Seminář bude také zaměřen na řešení některých sporných…

Čas na účetní závěrkuZámek

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor nejdůležitějších účetních pravidel a postupů v souvislosti s účetní závěrkou, jako je inventarizace majetku a závazků, vč. proúčtování inventurních rozdílů, prověřování oprávněnosti rezerv a opravných položek, účtování o odložené dani nebo o daňové…

Paušální daňZámek

Obsahem on-line semináře je komplexní rozhor podmínek, za kterých může podnikající fyzická osoba využívat zdanění pomocí paušální daně, a to se zdůrazněním zásadních změn, které budou platit od roku 2023. Součástí výkladu budou modelové příklady, na kterých bude ukázáno, zda je pro danou situaci…

Novinky v DPH od roku 2023Zámek

Přinášíme přehled toho, co se chystá v oblasti DPH nového a co daňové odborníky nejvíce zaměstná v prvních měsících roku 2023.

Pracovněprávní aktuality pro rok 2023Zámek

Pro rok 2023 je připravováno hned několik změn nejen v zákoníku práce, ale i v dalších pracovněprávních předpisech. Seminář nabídne souhrn chystaných novinek a přehled očekávaných termínů, kdy by změny mohly nabýt účinnosti. Dozvíte se, na co se v novém roce v pracovněprávní oblasti…

Inventarizace majetkuZámek

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor účetních pravidel a postupů pro inventarizaci majetku a závazků a zdůraznění související daňové problematiky (daň z příjmů, DPH).

Novinky v DPH od roku 2023Zámek

Přinášíme přehled toho, co se chystá v oblasti DPH nového a co daňové odborníky nejvíce zaměstná v prvních měsících roku 2023.