Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

Čas na účetní závěrku

15.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:44:59

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor nejdůležitějších účetních pravidel a postupů v souvislosti s účetní závěrkou, jako je inventarizace majetku a závazků, vč. proúčtování inventurních rozdílů, prověřování oprávněnosti rezerv a opravných položek, účtování o odložené dani nebo o daňové povinnosti.

Kapitoly videa

Výběr z obsahu:

  • Připomenutí základních principů sestavování účetní závěrky (sestavy účetní závěrky, rozsah sestavení závěrky, účetní principy pro zachycení informací v účetní závěrce)
  • Inventarizace majetku a závazků (vybrané zásady pro provedení fyzické a dokladové inventury)
  • Časové rozlišení a dohadné položky (připomenutí nejdůležitějších zásad)
  • Odložená daň a její stanovení (vč. příkladu)
  • Úprava účetního výsledku na daňový (vybrané postupy vč. zachycení v přiznání právnických osob)
  • Daňová povinnost a její promítnutí v účetnictví (vč. příkladu)

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Soubory ke stažení

Ucetni_zaverka.pdf 0.9 MB
e-mailem
odkaztisknout
Normální Velké Obří

záložkyPoznámka

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Živnostník - Daně a účetnictví | Živnostník - Komplet

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle